GIỎ HÀNG
Tổng tiền: 0 VNĐ THANH TOÁN
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Xóa
Logo
HOTLINE:090 547 8558 - 0972 88 1236
SẢN PHẨM GIẢM GIÁ
TIN NÓNG:
SẢN PHẨM MỚI
Bán bia nhập khẩu bia CHTI Tripel Pháp 330ml 8.3%vol
Bán bia nhập khẩu bia CH'TI Tripel Pháp 330ml 8.3%vol
115.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

122.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

125.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia CHTI Blonde Pháp 250ml 6.4%vol
Bán bia nhập khẩu bia CH'TI Blonde Pháp 250ml 6.4%vol
60.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

69.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

72.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia CHTI Ambree Pháp 250ml 5.9%vol
Bán bia nhập khẩu bia CH'TI Ambre'e Pháp 250ml 5.9%vol
58.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

65.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

68.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Hacker-Pschorr Weisser Paulaner Đức 500ml 5.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Hacker-Pschorr Weisser Paulaner Đức 500ml 5.5%vol
125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

132.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Hacker-Pschorr Munchner Kellerbier Paulaner Đức 5.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Hacker-Pschorr Munchner Kellerbier Paulaner Đức 5.5%vol
125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

132.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Paulaner Salvator Đức 330ml 7.9%vol
Bán bia nhập khẩu bia Paulaner Salvator Đức 330ml 7.9%vol
85.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

93.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

98.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Maredsous Bỉ 330ml 8%vol
Bán bia nhập khẩu bia Maredsous Bỉ 330ml 8%vol
95.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

105.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

108.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia La Trappe Witte Trappist Hà Lan 330ml 5.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia La Trappe Witte Trappist Hà Lan 330ml 5.5%vol
108.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

115.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

118.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Maneblusser-Mechels Stadsbier Bỉ 330ml 5.8%vol
Bán bia nhập khẩu bia Maneblusser-Mechels Stadsbier Bỉ 330ml 5.8%vol
105.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

110.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

115.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Dendermonde Bỉ 330ml 8%vol
Bán bia nhập khẩu bia Dendermonde Bỉ 330ml 8%vol
120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

128.000 VNĐ/chai
Bia bán chạy
Bán bia nhập khẩu bia Kasteel Donker Bỉ 750ml 11%vol
Bán bia nhập khẩu bia Kasteel Donker Bỉ 750ml 11%vol
245.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

255.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

268.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Pilsner Urquell Tiệp 330ML 5.0% vol
Bán bia nhập khẩu bia Pilsner Urquell Tiệp 330ML 5.0% vol
55.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

65.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

65.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Corona Mexico 330ml 4.5 độ
Bán bia nhập khẩu bia Corona Mexico 330ml 4.5 độ
45.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

52.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

60.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Gulden Draak Bỉ 330ml 10.5% vol
Bán bia nhập khẩu bia Gulden Draak Bỉ 330ml 10.5% vol
110.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

130.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Bush Blond Bỉ 330ml 10.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Bush Blond Bỉ 330ml 10.5%vol
108.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

128.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia La Trappe Witte Trappist Hà Lan 330ml 5.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia La Trappe Witte Trappist Hà Lan 330ml 5.5%vol
108.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

115.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

118.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Satan Gold Bỉ 330ml 8%vol
Bán bia nhập khẩu bia Satan Gold Bỉ 330ml 8%vol
128.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Stella Artois Bỉ 330ml 5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Stella Artois Bỉ 330ml 5%vol
45.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

50.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

55.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Bush Amber Bỉ 330ml 12%vol
Bán bia nhập khẩu bia Bush Amber Bỉ 330ml 12%vol
118.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Leffe Blond Bỉ 330ml 6.6%vol
Bán bia nhập khẩu bia Leffe Blond Bỉ 330ml 6.6%vol
55.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

62.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

65.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Hoegaarden 330ml 4.9% vol
Bán bia nhập khẩu bia Hoegaarden 330ml 4.9% vol
55.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

62.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

65.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Pauwel Kwak Bỉ 330ml 8.4%vol
Bán bia nhập khẩu bia Pauwel Kwak Bỉ 330ml 8.4%vol
118.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Rochefort 10 bia thầy tu Bỉ 11.3%vol
Bán bia nhập khẩu bia Rochefort 10 bia thầy tu Bỉ 11.3%vol
138.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

155.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

158.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Tripel Karmeliet Bỉ 330ml 8.4%vol
Bán bia nhập khẩu bia Tripel Karmeliet Bỉ 330ml 8.4%vol
118.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Chimay xanh Bỉ 330ml 9%vol
Bán bia nhập khẩu bia Chimay xanh Bỉ 330ml 9%vol
100.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

125.000 VNĐ/chai
Bia đặc biệt
Bán bia nhập khẩu bia St. Bernardus ABT 12 Bỉ 330ml 10.5 độ
Bán bia nhập khẩu bia St. Bernardus ABT 12 Bỉ 330ml 10.5 độ
148.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

160.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

165.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Westmalle Tripel Trappist Bỉ 330ml 9.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Westmalle Tripel Trappist Bỉ 330ml 9.5%vol
125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Satan Red Bỉ 330ml 8%vol
Bán bia nhập khẩu bia Satan Red Bỉ 330ml 8%vol
128.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Gulden Draak 9000 Bỉ 330ml 10.5% vol
Bán bia nhập khẩu bia Gulden Draak 9000 Bỉ 330ml 10.5% vol
115.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

130.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

135.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Carolus Cuvee Van de Keizer Rood Bỉ 750ml 10%vol
Bán bia nhập khẩu bia Carolus Cuvee Van de Keizer Rood Bỉ 750ml 10%vol
340.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

350.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

358.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Gouden Carolus Classic 330ml 8.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Gouden Carolus Classic 330ml 8.5%vol
120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

128.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Gouden Carolus Tripel Bỉ 330ml 9%vol
Bán bia nhập khẩu bia Gouden Carolus Tripel Bỉ 330ml 9%vol
120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

128.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Pauwel Kwak Bỉ 330ml 8.4%vol
Bán bia nhập khẩu bia Pauwel Kwak Bỉ 330ml 8.4%vol
118.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Rochefort 10 bia thầy tu Bỉ 11.3%vol
Bán bia nhập khẩu bia Rochefort 10 bia thầy tu Bỉ 11.3%vol
138.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

155.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

158.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Piraat Bỉ 330ml 10.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Piraat Bỉ 330ml 10.5%vol
130.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Sản phẩm bạn đã xem
Kết nối với chúng tôi
Youtube
Pinterest
facebook
Twitter
Google+
Hình thức thanh toán
145
Địa chỉ liên hệ
CÔNG TY TNHH CHAI VIỆT NAM
Số 8 Ông Ích Khiêm, Q. Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 043 737 9090
Email: chaivietnam.co@gmail.com
Web: www.chai.vn
(Cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm)
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy Sản phẩm và Dịch vụ của CHAI thế nào?Đăng ký nhận tin định kỳ
Đăng ký để nhận các thông tin khuyến mãi và mẫu mã mới của Chai
Giới tính của bạn: Gửi
Các thông tin cá nhân sẽ không bị tiết lộ cho các bên thứ ba. Bạn có thể từ chối nhận thư từ chúng tôi bất kỳ lúc nào.
© Một sản phẩm của CHAI Việt Nam, vui lòng ghi rõ trích dẫn khi sử dụng
nguồn thông tin của CHAI.vn