GIỎ HÀNG
Tổng tiền: 0 VNĐ THANH TOÁN
Sản phẩm
Giá
Số lượng
Xóa
Logo
HOTLINE:090 547 8558 - 0972 88 1236
SẢN PHẨM GIẢM GIÁ
TIN NÓNG:
SẢN PHẨM MỚI
Bán bia nhập khẩu bia BADGER Leaping Legend Anh 500ml 4.8%vol
Bán bia nhập khẩu bia BADGER Leaping Legend Anh 500ml 4.8%vol
128.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia BADGER Poachers Choice Anh 500ml 5.7%vol
Bán bia nhập khẩu bia BADGER Poacher's Choice Anh 500ml 5.7%vol
128.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia BADGER Golden Champion Anh 500ml 5%vol
Bán bia nhập khẩu bia BADGER Golden Champion Anh 500ml 5%vol
128.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia BATEMANS Mocha Anh 500ml 6%vol
Bán bia nhập khẩu bia BATEMANS Mocha Anh 500ml 6%vol
150.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

155.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

159.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia DUSKRIDER Red IPA New Zealand 500ml 6%vol
Bán bia nhập khẩu bia DUSKRIDER Red IPA New Zealand 500ml 6%vol
205.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

215.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

219.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia CRAYPORTER Coastal Porter New Zealand 500ml 5.6%vol
Bán bia nhập khẩu bia CRAYPORTER Coastal Porter New Zealand 500ml 5.6%vol
205.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

215.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

219.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Kingtide Pacific IPA New Zealand 330ml 7%vol
Bán bia nhập khẩu bia Kingtide Pacific IPA New Zealand 330ml 7%vol
150.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

155.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

158.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Westmalle Tripel Trappist Bỉ 330ml 9.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Westmalle Tripel Trappist Bỉ 330ml 9.5%vol
125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Dendermonde Bỉ 330ml 8%vol
Bán bia nhập khẩu bia Dendermonde Bỉ 330ml 8%vol
120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

128.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Kastaar Bỉ 330ml 5.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Kastaar Bỉ 330ml 5.5%vol
108.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

115.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

118.000 VNĐ/chai
Bia bán chạy
Bán bia nhập khẩu bia Lucifer Blond Bỉ 330ml 8%vol
Bán bia nhập khẩu bia Lucifer Blond Bỉ 330ml 8%vol
110.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

115.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

118.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Gulden Draak Bỉ 330ml 10.5% vol
Bán bia nhập khẩu bia Gulden Draak Bỉ 330ml 10.5% vol
110.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

130.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Maneblusser-Mechels Stadsbier Bỉ 330ml 5.8%vol
Bán bia nhập khẩu bia Maneblusser-Mechels Stadsbier Bỉ 330ml 5.8%vol
105.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

110.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

115.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Bush Blond Bỉ 330ml 10.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Bush Blond Bỉ 330ml 10.5%vol
108.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

128.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia La Trappe Witte Trappist Hà Lan 330ml 5.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia La Trappe Witte Trappist Hà Lan 330ml 5.5%vol
108.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

115.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

118.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Satan Gold Bỉ 330ml 8%vol
Bán bia nhập khẩu bia Satan Gold Bỉ 330ml 8%vol
128.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Stella Artois Bỉ 330ml 5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Stella Artois Bỉ 330ml 5%vol
45.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

50.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

55.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Bush Amber Bỉ 330ml 12%vol
Bán bia nhập khẩu bia Bush Amber Bỉ 330ml 12%vol
118.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Leffe Blond Bỉ 330ml 6.6%vol
Bán bia nhập khẩu bia Leffe Blond Bỉ 330ml 6.6%vol
55.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

62.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

65.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Hoegaarden 330ml 4.9% vol
Bán bia nhập khẩu bia Hoegaarden 330ml 4.9% vol
55.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

62.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

65.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Pauwel Kwak Bỉ 330ml 8.4%vol
Bán bia nhập khẩu bia Pauwel Kwak Bỉ 330ml 8.4%vol
118.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Rochefort 10 bia thầy tu Bỉ 11.3%vol
Bán bia nhập khẩu bia Rochefort 10 bia thầy tu Bỉ 11.3%vol
138.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

155.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

158.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Tripel Karmeliet Bỉ 330ml 8.4%vol
Bán bia nhập khẩu bia Tripel Karmeliet Bỉ 330ml 8.4%vol
118.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Chimay xanh Bỉ 330ml 9%vol
Bán bia nhập khẩu bia Chimay xanh Bỉ 330ml 9%vol
100.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

125.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Gouden Carolus Tripel Bỉ 330ml 9%vol
Bán bia nhập khẩu bia Gouden Carolus Tripel Bỉ 330ml 9%vol
120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

128.000 VNĐ/chai
Bia đặc biệt
Bán bia nhập khẩu bia Gulden Draak Bỉ 750ml 10.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Gulden Draak Bỉ 750ml 10.5%vol
298.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

298.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

338.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Pauwel Kwak Bỉ 750ml 8.4%vol
Bán bia nhập khẩu bia Pauwel Kwak Bỉ 750ml 8.4%vol
275.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

295.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

315.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia St. Bernardus ABT 12 Bỉ 750ml 10%vol
Bán bia nhập khẩu bia St. Bernardus ABT 12 Bỉ 750ml 10%vol
328.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

358.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

378.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu Bia Bush Amber Tripel Bỉ 750ml 12% vol
Bán bia nhập khẩu Bia Bush Amber Tripel Bỉ 750ml 12% vol
325.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

325.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

375.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Carolus Cuvee Van de Keizer Rood Bỉ 750ml 10%vol
Bán bia nhập khẩu bia Carolus Cuvee Van de Keizer Rood Bỉ 750ml 10%vol
340.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

350.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

358.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Gouden Carolus Classic 330ml 8.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Gouden Carolus Classic 330ml 8.5%vol
120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

128.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Gouden Carolus Tripel Bỉ 330ml 9%vol
Bán bia nhập khẩu bia Gouden Carolus Tripel Bỉ 330ml 9%vol
120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

125.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

128.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Pauwel Kwak Bỉ 330ml 8.4%vol
Bán bia nhập khẩu bia Pauwel Kwak Bỉ 330ml 8.4%vol
118.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Tripel Karmeliet Bỉ 750ml 8.4% vol
Bán bia nhập khẩu bia Tripel Karmeliet Bỉ 750ml 8.4% vol
275.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

295.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

315.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Chimay xanh Bỉ 330ml 9%vol
Bán bia nhập khẩu bia Chimay xanh Bỉ 330ml 9%vol
100.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

120.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

125.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia St. Sebastiaan Grand Cru Bỉ 500ml 7.5% vol
Bán bia nhập khẩu bia St. Sebastiaan Grand Cru Bỉ 500ml 7.5% vol
250.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

250.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 6 chai)

280.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Rochefort 10 bia thầy tu Bỉ 11.3%vol
Bán bia nhập khẩu bia Rochefort 10 bia thầy tu Bỉ 11.3%vol
138.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

155.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

158.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia Piraat Bỉ 330ml 10.5%vol
Bán bia nhập khẩu bia Piraat Bỉ 330ml 10.5%vol
130.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

135.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

138.000 VNĐ/chai
Bán bia nhập khẩu bia St.Louis Premium Kriek bỉ 250ml 3.2%vol
Bán bia nhập khẩu bia St.Louis Premium Kriek bỉ 250ml 3.2%vol
88.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 24 chai)

95.000 VNĐ/chai

(Đơn hàng từ 12 chai)

98.000 VNĐ/chai
Sản phẩm bạn đã xem
Kết nối với chúng tôi
Youtube
Pinterest
facebook
Twitter
Google+
Hình thức thanh toán
145
Địa chỉ liên hệ
CÔNG TY TNHH CHAI VIỆT NAM
Số 8 Ông Ích Khiêm, Q. Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 043 737 9090
Email: chaivietnam.co@gmail.com
Web: www.chai.vn
(Cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm)
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy Sản phẩm và Dịch vụ của CHAI thế nào?Đăng ký nhận tin định kỳ
Đăng ký để nhận các thông tin khuyến mãi và mẫu mã mới của Chai
Giới tính của bạn: Gửi
Các thông tin cá nhân sẽ không bị tiết lộ cho các bên thứ ba. Bạn có thể từ chối nhận thư từ chúng tôi bất kỳ lúc nào.
© Một sản phẩm của CHAI Việt Nam, vui lòng ghi rõ trích dẫn khi sử dụng
nguồn thông tin của CHAI.vn